Skip to main content

Op 22 november 2021 bestond Expertisecentrum K I N D 3 jaar. We zien vele mooie inspanningen bij verschillende organisaties waarmee we samenwerken. Inspanningen waarin zij aandacht besteden aan de kinderen en hun gedetineerde ouders, bijvoorbeeld in het gevangeniswezen. We zijn blij dat we onderdeel van deze beweging zijn.

K I N D toont op haar 3e verjaardag drie portretten die de kracht van kinderen met een (ex)gedetineerde ouder weergeven. Wil jij je eigen verhaal met ons delen of een wens/bemoediging achterlaten? Stuur ons dan een mail.

Bij K I N D kunnen we terugkijken op een mooi jaar met veel resultaten. Daarnaast komen er ook mooie projecten aan. De resultaten van 2021 zullen we hier kort benoemen.

Informatie en Advies

We lanceerden een nieuwe website. We sloten een samenwerkingsbijeenkomst met Jeugdfonds Sport en Cultuur dat zorgt dat kinderen/families die niet genoeg geld hebben toch kunnen deelnemen aan sport of culturele lessen, zoals muziekles.

Het dagblad Trouw publiceerde het artikel  ‘familie van gedetineerden kan nergens terecht’ waarvoor K I N D werd geïnterviewd. Hierin gaven we aan dat specifieke scholing van professionals en meer onderzoek nodig is.

Een ander initiatief is de ontwikkeling van ‘Jouw Routekaart‘. Deze is dankzij de donaties en giften op onze 2e verjaardag gerealiseerd. Onder andere het Hendrik Pierson Fonds, onze klankbordgroep en andere ervaringsdeskundige jonge mensen met een (ex)gedetineerde ouder maakten dit mogelijk. Binnenkort verschijnt hier ook een filmpje over.

Informatievragen via de advieslijn blijven binnenkomen, vaak meerdere per week. De vragen komen van professionals, bijvoorbeeld onderwijs, de wijkteams, gevangeniswezen en advocaten maar ook van de kinderen en familieleden zelf.

Onderzoek

K I N D is samenwerkingspartner in de pilot Ouder in Detentie. Daarnaast is er een samenwerking van K I N D en aXiehuis voor het verder ontwikkelen en optimaliseren van hun omgangsregelingen voor kinderen met een ouder in detentie.

Het Journal van Children of Prisoners Europe over divers onderzoek rondom kinderen met ouders in detentie werd vertaald door K I N D. Daarnaast deelden we onze expertise voor de casusbesprekingen tijdens het congres Children of Prisoners Europe in 2021 in Leiden.

Training en Scholing

Samen met de gedragswetenschapper van Exodus Zuid-Holland maakten we een interne basismodule voor de Exodus medewerkers. Deze module richt zich op herstelgericht werken met kinderen en hun ouder in de forensische zorg

Onze vrijwilligers

Afgelopen jaar is ons team uitgebreid met veel vrijwilligers en stagiaires die ons helpen. Daar kunnen we niet zonder!