Skip to main content

K I N D doet mee in het project ‘Ouder in Detentie’. De essentie van het project is het ontwikkelen van een aanpak om gezinnen en kinderen met een vader in detentie in een vroeg stadium te herkennen én te ondersteunen. Dit project is mogelijk dankzij een toegekende subsidie van ZonMw (projectnummer 744130102). De lectoraten Transmuraal Herstelgericht Werken en Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties van Avans Hogeschool ontwikkelen de aanpak samen met verschillende netwerkpartners. Het betreft een uniek project. Voor het eerst werken diverse organisaties in het Zorg- en Veiligheidsdomein samen op het thema ‘Ouderschap en Detentie’.

Het onderzoek

Detentie van een ouder zorgt vaak voor problemen of verergert bestaande problemen. Uit onderzoek blijkt dat een positief sociaal netwerk juist een beschermende factor is voor alle betrokkenen. De aanpak van het project zelf gaat via actie-onderzoek. Hierbij werken de onderzoekers en instellingen samen met kinderen met een vader in detentie. Gezamenlijk bekijken ze hoeveel ondersteuningsaanbod er nu is en hoe beschermende factoren vergroot kunnen worden. Op de website van ‘Ouder in Detentie’  staat meer informatie over het project en de projectpartners Ouder in Detentie. Ben of ken jij een gezin die ondersteuning kan gebruiken in deze vaak lastige fase? Bekijk de oproep om deel te nemen.