Skip to main content

K I N D en aXiehuis werkten in 2021 samen aan het verder ontwikkelen en optimaliseren van omgangsregelingen voor kinderen met een ouder in detentie. Dit deden we samen met studente Mijs van Horne van Avans Hogeschool in het kader van haar sociaal agogisch praktijkproject (SAP) van de opleiding Social Work. De focus lag op het maken van een handleiding die specialistische kennis over detentie bevat voor begeleiders binnen een omgangshuis. De beschreven systematische aanpak geeft handvatten en informatie voor elke fase van het begeleidingstraject. K I N D ondersteunt het praktijkproject met haar expertise. Juist omdat dit een hulpverleningsvorm is die bijdraagt aan het herstel van de band van ouder en kind en het welzijn van het kind.

Handboek

Het eindproduct is inmiddels gepresenteerd, namelijk het Handboek ‘Omgangsbegeleiding in detentie’. Hierin staat basisinformatie, die ook beschikbaar is via QR-codes. Ook  zijn er aanvullende documenten voor de werkprocedures gemaakt.

Wat is aXiehuis?

Het aXiehuis is een omgangshuis waar na een scheiding de niet-verzorgende ouder zijn kinderen onder professionele begeleiding kan ontmoeten. Tevens verzorgt het aXiehuis alle andere diensten om scheiding heen, zoals ouderbemiddeling (mediation), Kinder- & KIES-coaching en volwassencoaching. Het personeel van aXiehuis heeft veel ervaring met de begeleiding van ouders binnen hun omgangshuis. Het begeleiden van gedetineerde ouders en hun kinderen vraagt echter om specialistische kennis en handvatten. Het aXiehuis heeft daar inmiddels meerdere ervaringen mee en werkt aan goede afspraken met ouders en kinderen, vastgelegd in een ouderschapsplan, ook als detentie speelt.