Skip to main content

Expertisecentrum K I N D neemt initiatief voor projecten die bijdragen aan onze missie. De projecten richten zich op het ontwikkelen van informatie, tools en methoden om kinderen met een gedetineerde ouder te zien, te horen en te begrijpen. Ook werken wij samen met andere organisaties om de hulp en aanpak voor deze kinderen te verbeteren. Hiermee dragen wij bij aan de levenskwaliteit van de kinderen.

Our Stories Matter

De verhalen en stemmen van kinderen doen ertoe in onze samenleving, dit geldt óók voor kinderen met een ouder in detentie. Het project ‘Our Stories Matter’ gefinancierd door de Europese Commissie, richt zich op het bevorderen van kindparticipatie. Participatie van kinderen in het proces van besluitvorming is het primaire thema van de EU-strategie van de rechten van het kind. Kinderen hebben namelijk het recht om gehoord en begrepen te worden, evenals de verantwoording van volwassenen om dit te faciliteren en te organiseren. Binnen het gevangeniswezen is dit een complexe, maar zeer relevante opdracht.

Mantel van Zorg

Het project ‘Mantel van Zorg, omzien naar kinderen met een ouder in detentie’ wil de nadelige gevolgen voor kinderen met een ouder in detentie ombuigen naar bronnen van kracht. Doel is dat ouder en leerkracht onzekerheid en stigma weten te reduceren en dat zij de kinderen omgeven met goede zorg.

PleegK I N D

Doel van het project ‘PleegK I N D met een ouder in detentie’ is het bevorderen van bewustwording, kennis en het bieden van praktische handvatten over de behoeften van uithuisgeplaatste kinderen van gedetineerde ouders. Hiervoor ontwikkelen we een praktische en inhoudelijke leerlijn. Dit helpt zowel pleegouders als pleegzorgwerkers om deze kwetsbare kinderen dagelijks goed te begeleiden.

Ouder in detentie

De essentie van het project ‘Ouder in detentie’ is het ontwikkelen van een aanpak om gezinnen en kinderen met een vader in detentie in een vroeg stadium te herkennen én te ondersteunen. Met de resultaten van het onderzoek wordt een aanpak ontwikkeld om kwetsbare kinderen en gezinnen waarvan de vader gedetineerd is, te identificeren en te bereiken, zodat we hun noden en behoeften in kaart kunnen brengen.