Skip to main content

Het kind

Vanuit het Expertisecentrum K I N D staan de belangen en behoeften van kinderen met een (ex-) gedetineerde vader, moeder of ander familielid centraal. We vinden het belangrijk dat er meer aandacht is voor deze kinderen en de complexe (relationele) situatie waarin zij verkeren.

We hebben aandacht voor de positie, de rechten en de wensen van het kind. Daarnaast zetten wij in op het herstellen van de band tussen kind, gedetineerde ouder en het sociale netwerk. Herstellen wil zeggen dat de onderlinge relaties opnieuw opgebouwd en versterkt worden op een manier die ze samen willen.

Missie & Visie

Kom meer te weten over waar wij voor staan

Wil je weten of wij ook iets voor jou kunnen betekenen? Bel of mail ons gerust.

0800KIND000 (0800-5463000) of info@expertisecentrum.nl

De ouder

Het Expertisecentrum K I N D heeft oog voor de gehele sociale omgeving rondom een kind waarvan een ouder gedetineerd is. Ook de achterblijvende ouder, opa’s en oma’s, de betrokkenen vanuit de gevangenis, leraren, maatschappelijk werkers of de buurt waar deze kinderen wonen zijn van belang.

Door te zorgen dat professionals aansluiten bij de persoonlijke talenten, krachten, wensen en doelen van kinderen, hun ouders en het sociale netwerk, zetten we in op het herstel van onderlinge relaties en een verbeterde levenskwaliteit. Herstellen wil zeggen dat de onderlinge relaties opnieuw opgebouwd en versterkt worden op een manier die ze samen willen.