Skip to main content

Bij forensische zorgaanbieders wonen ook vaders en moeders die hun leven tijdens of na detentie weer oppakken. Voor professionals die werken met deze (ex-)gedetineerde ouders is de basismodule ‘herstelgericht werken met ouders en hun kinderen’ ontwikkeld.  De module bestaat uit:

  1. Een 3-delige presentatie over herstelgericht werken met kinderen en hun (ex-)gedetineerde ouder door Angela Verhagen. Aan bod komen ouderschap, kinderrechten en het belang van het kind.
  2. Drie podcasts waarin aan het woord komen:
    • José Koster, ouderschaps – en communicatiedeskundige, over ouderschap en opvoederschap. Zij schreef onder andere het artikel Goede ouder achter tralies.
    • Nelleke van Klaveren en Rianne Bueno de Mesquita, ambulant begeleiders, over het contextueel werken met een deelnemer en zijn kinderen, en met
    • Winie Hanekamp, Manager van het Expertisecentrum K I N D. Zij vertelt over de meldcode ‘huiselijk geweld en kindermishandeling’ en het kiezen van het kindperspectief in het dagelijkse handelen.

U kunt alvast luisteren naar een stukje van de podcast met José Koster:

 

K I N D ontwikkelde de basismodule samen met gedragswetenschapper Richelle van Doorn en de teams van Exodus Zuid-Holland. Voor de ontwikkeling van de module haalden we vragen en uitdagingen uit de praktijk op die te maken hebben met ouderschap.