Skip to main content

Voor een kind is de vierde verjaardag heel belangrijk. Het kind gaat immers naar de basisschool. Leren en lezen komt centraler te staan in het leven van het kind. Expertisecentrum K I N D herkent zich op haar vierde verjaardag in deze ontwikkeling. We leren elke dag van de professionals en familieleden die contact opnemen. We ontdekken waar hiaten zijn in de informatie en hulp, we ontdekken nieuwe initiatieven. Ook mochten we naar aanleiding van deze input starten met verschillende nieuwe projecten en samenwerkingen. 

Tijd om terug te blikken op wat K I N D het afgelopen jaar van betekenisvol werk heeft mogen doen om kinderen met een ouder in detentie te ondersteunen.  

Projecten van K I N D 

K I N D is samenwerkingspartner in de pilot Ouder in Detentie. Hiermee wordt een aanpak ontwikkeld om gezinnen en kinderen met een vader in detentie in een vroeg stadium te herkennen én te ondersteunen. Een waardevol project, waar wij trotse partner van zijn.  

Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan het project ‘Mantel van Zorg, omzien naar kinderen met een ouder in detentie’, gesteund door Stichting Kinderpostzegels en het VSBfonds. Het project heeft als doel om de nadelige gevolgen voor kinderen met een ouder in detentie om te buigen naar bronnen van kracht. Dit doen we door het ontwikkelen van een Gouden Gids voor zowel ouders als leerkrachten. Zo worden de kinderen omringt met goede zorg. Wat dit project extra bijzonder maakt is dat het samen met ouders en kinderen  van een gedetineerde ouder en onderwijzend personeel wordt ontwikkeld. Het is een gids die aansluit bij de behoefte van familieleden om in een vroeg stadium – voor hen passende- informatie te krijgen. We verwachten het product in voorjaar 2023 met jullie te delen.  

Het project ‘PleegK I N D met een ouder in detentie’ is bijna afgerond. Bijzondere gesprekken met pleegzorgbegeleiders, pleegouders en personeel uit de penitentiaire inrichtingen leverden goede inzichten op, bijvoorbeeld rond dillemma’s tussen de gevangenis en het pleeggezin. We verwerkten deze in een leerlijn met informatiebrochure en e-learning, om bij te dragen aan een goede begeleiding van kinderen met gedetineerde ouders. Het is belangrijk om te zien hoeveel pleegouders er betrokken zijn bij deze kinderen met ouders in detentie (netwerkpleegouders(familie) of bestandspleegouders). We zijn dankbaar voor de steun van alle fondsen bij dit project en de samenwerking met Pleegzorggedoe.nl 

K I N D is heel trots dat Jouw Routekaart door zowel kinderen als professionals nog steeds goed wordt ontvangen. De routekaart heeft K I N D een jaar geleden ontwikkeld om kinderen de weg te wijzen als zij op bezoek gaan bij hun gedetineerde ouder.  

We zijn blij dat K I N D bij heeft kunnen dragen aan de evaluatie van het Herfstkamp. Onze onderzoeker Angela Verhagen ging in gesprek met deelnemende kinderen en vaders. Deze evaluatie heeft dit jaar geresulteerd in een artikel in Sancties. Wij zijn onder de indruk van de aandacht die het Herfstkamp heeft gekregen. Afgelopen editie vond het Herfstkamp in maar liefst drie gevangenissen plaats, namelijk de PI Vught, de PI Veenhuizen en de PI Nieuwegein. Het is een initiatief van Exodus Nederland waarbij intensief wordt samengewerkt met Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en het Expertisecentrum K I N D. Wat zou het een mooi cadeau zijn als het Herfstkamp in de toekomst in nog meer gevangenissen gehouden mag worden.  

Aandacht op de middelbare school voor ‘ouder in detentie’  

Het is algemeen bekend dat het stigma en de taboe rondom detentie groot is. K I N D zet zich er dan ook voor in om het onderwerp bespreekbaar te maken. Een heel mooi resultaat hiervan is de vermelding in een schoolboek voor HAVO leerlingen. José Baars, auteur van het moduleboekje, nam contact op met K I N D. Seneca schenkt met de module ‘een kennismaking met pedagogiek’ voor maatschappijwetenschappen uitgebreid aandacht aan het onderwerp Ouder in Detentie. Het is een goed teken dat er in de schoolbanken al aandacht aan dit onderwerp wordt besteed. Zo wordt er verandering teweeg gebracht!  

Een cadeautje voor jou!  

Als je jarig bent dan hoor je ook te trakteren. En als je vier wordt, horen daar leesboekjes bij! 

K I N D is dankbaar voor de professionals die zich telkens weer inzetten voor kinderen met een ouder in detentie. Dit geldt evengoed voor alle ouders die in een zeer moeilijke situatie constant proberen hun kinderen zo veel mogelijk te ondersteunen. 

Wij krijgen in onze dagelijkse praktijk vaak de vraag of er materialen zijn voor kinderen. Als onderdeel van Mantel van Zorg, omzien naar kinderen met een ouder in detentie’en ‘Pleegkind met een ouder in detentie’ werkten wij daarom aan een boekenlijst vol met materiaal om kinderen te ondersteunen die een ouder in detentie hebben. De lijst bestaat uit leesboeken, werkboeken en films. Als traktatie voor de 4e verjaardag van K I N D willen wij de boekenlijst nu vast met jullie delen.

Download de boekenlijst en ga op creatieve wijze het gesprek aan met het kind.