Skip to main content

Het eerste bezoek van een kind aan een gevangenis is spannend. Bij het Expertisecentrum K I N D komen veel vragen binnen hoe je kinderen kunt vertellen over de detentie van een ouder en hoe je de kinderen kunt voorbereiden op het eerste bezoek. Daarom ontwikkelden we Jouw Routekaart in het Nederlands en Engels.

Jouw Routekaart is een digitale hand-out met foto’s die de route naar een bezoekruimte in de gevangenis laten zien. Professionals en familie kunnen Jouw Routekaart op onze website bekijken of downloaden. Zo willen we een bijdrage leveren aan het herstel van de ouder-kindrelatie.

Gebruik Jouw Routekaart!

Jouw Routekaart is bruikbaar om detentie van een ouder en de gevolgen er van bespreekbaar te maken. Daarnaast is het een voorbereiding voor een bezoek aan de inrichting. Een handvat dat bij het op bezoek gaan, helpend kan zijn.

Door de ogen van een kind

Jouw Routekaart kwam op unieke wijze tot stand. Hij is gemaakt door en voor (ervaringsdeskundige) kinderen. Zij vertelden wat opvalt. Hierdoor kijk je ‘door de ogen van een kind’ naar de route die je bij de bezoekzaal brengt. Expertisecentrum K I N D nam initiatief om Jouw Routekaart te maken. Samen met de PI Dordrecht, kinderen met ervaring in het ‘op bezoek gaan naar een gevangenis’ en fotografe Amy Verhoeven ontstond deze tool. Foto’s tonen de route van ingang van de PI naar de ruimte waar een vader, moeder of een ander familielid op de kinderen wacht. Donaties ter ere van de tweede verjaardag van K I N D maakten de routekaart mogelijk.

Meer informatie

Ben je hulpverlener, leerkracht, casemanager, penitentiair inrichtingswerker of anders betrokken bij deze kinderen? En wil je ouders of kinderen attent maken op Jouw Routekaart? Download dan onze Flyer Jouw Routekaart in het Nederlands. K I N D ontwikkelde tevens een introductiefilm bij Jouw Routekaart om het belang en het ontstaan uit te leggen. De film is te vinden op ons youtube-kanaal en heeft zowel Nederlandse als Engelse ondertiteling. Deze film is tot stand gekomen met de Penitentiaire inrichting in Dordrecht, fotografe Amy Verhoeven(fotografe), Yleana Hanekamp (filmedit), ervaringsdeskundigen Sofia en Annelyn, een gedetineerde vader en expertisecentrum K I N D.

Engelstalig

Spreken mensen geen Nederlands, kies dan voor de Flyer Your Roadmap Engels of Your Roadmap Engels.

Veel mensen vragen aan het expertisecentrum om beeld en informatie over de gevangenis als een ouder gearresteerd is. Wil je meer informatie of scholing over dit onderwerp, bel of mail ons dan!