Skip to main content

Het project ‘Mantel van Zorg’ wil de nadelige gevolgen voor kinderen met een ouder in detentie ombuigen naar bronnen van kracht. Doel is dat ouder en leerkracht onzekerheid en stigma weten te reduceren en dat zij de kinderen omgeven met goede zorg.

Belang

Het is van groot belang een steunsysteem voor het kind en zijn verzorgers te ontwikkelen en implementeren. Hiermee verminderen we langetermijneffecten van de detentie van een ouder. Leerkrachten en ouders hebben als geen ander goede informatie, inzichten en tools nodig. Deze zijn nu niet of nauwelijks beschikbaar.

Een goed steunsysteem is een beschermende factor. ‘Mantel van Zorg’ draagt hieraan bij. We openen het gesprek tussen thuis en school. We laten zien dat er meer families met dezelfde dilemma’s zitten. Verder delen we methoden die bij andere ouders en hun kinderen werken. En ook geven we de leerkracht inzicht in noodzakelijke specifieke zorg. Zo kunnen we het onderwerp gezamenlijk normaliseren voor de kinderen. Het is van belang dat scholen zich meer bewust zijn van hun belangrijke rol in de ondersteuning van deze kinderen en het voorkomen van uitsluiting.

Doel en opbrengst van het project

Met ons project willen we thuis en op school een mantel van zorg realiseren voor kinderen met een gedetineerde ouder. Dus hen beschermen en omhullen met aandacht en kennis van zaken. We willen uitsluiting (o.a. in buurt en op school) van deze kinderen tegengaan en hun veerkracht vergroten. Door (zelf)stigmatisering worden kinderen met een gedetineerde ouder vaak niet gezien, gehoord of begrepen. Onderzoek laat zien dat het wegnemen van stigmatisering een gunstig effect heeft op het voorkomen van de risico’s op intergenerationele voortgang van problemen.

Mantel van Zorg richt zich op het verbeteren van de dagelijkse zorg voor de kinderen thuis en op school. Met als doel de beeldvorming van detentie te verhelderen en ook de kennisbasis voor verzorgers en leerkrachten te verbreden en te verdiepen. Daarnaast biedt de ‘Mantel van Zorg’ tevens handige inzichten voor andere verzorgers, professionals en organisaties. Een informatiegids is een belangrijk projectresultaat. Deze gids geeft informatie direct na arrestatie en eventueel vonnis.

Mantel van zorg biedt een ‘gouden gids’

De beoogde ‘gouden gids’ biedt een concreet handvat voor ouders en leerkrachten om kinderen te steunen bij de impact van detentie. Dit maakt de kinderen weerbaar tegen vooroordelen. Familieleden hoeven niet meer lang te zoeken naar informatie op hun meest prangende vragen. Leerkrachten en ouders hebben ‘iets’ in handen om het gesprek makkelijker met elkaar aan te gaan. Voor scholen kan de gouden gids ook dienen als basis voor themadagen, lesprogramma’s of nieuwe interne begeleidingen. Het is de eerste informatiebundeling over ‘kind, ouder en detentie’.

Met wie?

De gouden gids bevat tools, informatie, verhalen en methoden. De gids is een product van de kinderen zelf maar ook van hun achterblijvende families en leerkrachten als dagelijkse zorgdragers. Omdat de gouden gids samen met de doelgroepen is ontwikkeld, zullen zij zich er in herkennen. Bij het project betrekken we ook de klankbordgroep ervaringsdeskundige jongvolwassenen.

Hoe?

Mantel van Zorg is een innovatief project. We doen hierin vooronderzoek en werken samen met leerkrachten, familieleden en kinderen om vooroordelen weg te nemen. We organiseren een poll, bijeenkomsten en creatieve sessies en gaan samenwerken met scholen. Samen met een vormgever vertalen we de opbrengst naar de gouden gids.

Initiatiefnemers

Stichting Exodus Nederland is een forensische zorgorganisatie die landelijk met zo’n 300 professionals en 1500 vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan (ex-)gedetineerden en hun familieleden. Exodus biedt de deelnemers een begeleid wonen traject in Exodushuizen verspreid over het land, of steun met ambulante hulpverlening.

Expertisecentrum K I N D, ouder en detentie, de uitvoerder van dit project, is hét nationale kenniscentrum voor kinderen met een gedetineerde ouder en hun sociaal netwerk. Het is een uniek loket in Nederland. Hier kunnen zowel professional als ouder (en kind) terecht met vragen over kinderen met een ouder (of ander familielid) in detentie. K I N D heeft als missie om kinderen met een gedetineerde ouder te zien, te horen en te begrijpen. Het Expertisecentrum gelooft dat herstel van de band tussen kind, (ex-)gedetineerde ouder en het sociale netwerk bijdraagt aan de levenskwaliteit van een kind. De belangen en behoeften van de kinderen staan steeds centraal. Er is meer aandacht nodig voor de (complexe) relationele situatie waarin zij vaak verkeren. Veel professionals kennen de problematiek van detentie of de effecten op het kind nog onvoldoende.

K I N D is ook een netwerkorganisatie (in ontwikkeling) die met (steeds meer) relevante onderzoeks-en hulporganisaties samenwerkt die betrokken zijn bij deze ouders en kinderen.

Looptijd

Het project loopt van februari 2022 tot februari 2023 en wordt gesteund door het VSBfonds en Stichting Kinderpostzegels.