Skip to main content

Het expertisecentrum K I N D roept ouders/verzorgers van kinderen met een ouder in detentie op om een bijdrage te leveren aan het project ‘Mantel van Zorg, omzien naar kinderen met een gedetineerde ouder’. Het project ‘Mantel van Zorg’ wil de nadelige gevolgen voor kinderen met een ouder in detentie ombuigen naar bronnen van kracht. Doel is dat ouder en leerkracht onzekerheid en stigma weten te reduceren en dat zij de kinderen omgeven met goede zorg.

Door het invullen van de vragenlijst draag je bij aan de ontwikkeling van een informatiegids met handvatten voor ouders en leerkrachten om kinderen te steunen bij de impact van detentie. Dit maakt de kinderen weerbaar tegen vooroordelen. Familieleden hoeven niet meer lang te zoeken naar informatie op hun meest prangende vragen. Leerkrachten en ouders hebben ‘iets’ in handen om het gesprek makkelijker met elkaar aan te gaan. Het is de eerste informatiebundeling over ‘kind, ouder en detentie’.

We hopen dat je deze (korte) vragenlijst wilt invullen, het kost slechts tien minuten van je tijd. De antwoorden helpen ons om de Gouden Gids te maken.  

Intussen is het project afgerond en is het niet meer mogelijk de vragenlijst in te vullen.