Skip to main content

Vragenlijst Mantel van Zorg voor ouders

Vragenlijst voor ouders/verzorgers voor het project 'Mantel van Zorg, omzien naar kinderen met een ouder in detentie.'

Door het beantwoorden van deze vragen help je ons met het maken van een ‘gouden gids’. Deze gids maken we voor ouders en/of verzorgers van kinderen met een gedetineerde ouder en ook voor hun leerkracht/mentor. De gids bevordert kennis en communicatie over detentie van een ouder om het kind in de klas te steunen en vooroordelen weg te nemen.

Wat is je verhouding tot het kind/de kinderen van de gedetineerde ouder?

Is het kind/zijn de kinderen van de gedetineerde ouder op de hoogte gebracht van de detentie?

Heb jij of het kind/de kinderen hulp of ondersteuning (gehad) rond de periode van detentie?

Zo ja, door welke instanties/organisaties?

Zo ja, op welke manier ben je bij deze hulp of ondersteuning terecht gekomen? (bijvoorbeeld doorverwijzing door huisarts, zelf gezocht op internet, via gemeente)

Had je behoefte aan hulp of ondersteuning rond de periode van detentie?

Zo ja, waarbij of wat van hulp/ondersteuning?

Heb je informatie opgezocht rondom detentie?

Zo ja, waar?

Geef hier meer informatie over specifieke namen van website(s) of andere plek(ken) waar je informatie over dit thema hebt gevonden

Over welke onderwerpen had je informatie willen hebben rondom detentie?

Geef hier meer informatie over specifieke onderwerpen waarover je informatie had willen hebben die hierboven niet beschreven staan

Is/was school op de hoogte van detentie?

Heeft het kind/hebben de kinderen mee mogen beslissen of de school/anderen worden ingelicht over detentie?

Welke rol speelt/speelde school rondom de periode van detentie?

Vind je dat school voldoende doet/deed rondom de periode van detentie?

Was het vorige antwoord 'nee'? Geef hier aan wat de school anders of meer had kunnen doen

Welke vraag/vragen zou school kunnen stellen waar je iets aan hebt/had gehad?

Wat zou je graag willen terugzien in de 'Gouden Gids' voor familie, ouders en verzorgers?

In welke vorm zou je de 'Gouden Gids' het liefst gebruiken?