Skip to main content

Vragenlijst Mantel van Zorg voor ouders

Vragenlijst voor ouders/verzorgers voor het project 'Mantel van Zorg, omzien naar kinderen met een ouder in detentie.'

Door het beantwoorden van deze vragen help je ons met het maken van een ‘gouden gids’. Deze gids maken we voor ouders en/of verzorgers van kinderen met een gedetineerde ouder en ook voor hun leerkracht/mentor. De gids bevordert kennis en communicatie over detentie van een ouder om het kind in de klas te steunen en vooroordelen weg te nemen.

Wat is je verhouding tot het kind/de kinderen van de gedetineerde ouder?

Is het kind/zijn de kinderen van de gedetineerde ouder op de hoogte gebracht van de detentie?

Heb jij of het kind/de kinderen hulp of ondersteuning (gehad) rond de periode van detentie?

Had je behoefte aan hulp of ondersteuning rond de periode van detentie?

Heb je informatie opgezocht rondom detentie?

Zo ja, waar?

Over welke onderwerpen had je informatie willen hebben rondom detentie?

Is/was school op de hoogte van detentie?

Heeft het kind/hebben de kinderen mee mogen beslissen of de school/anderen worden ingelicht over detentie?

Vind je dat school voldoende doet/deed rondom de periode van detentie?

In welke vorm zou je de 'Gouden Gids' het liefst gebruiken?