Skip to main content

Sinds 2010 staat de maand juni ieder jaar in het teken van kinderen met een gedetineerde ouder. Children of Prisoners Europe (COPE) vraagt dan extra aandacht voor deze kinderen. Met deze jaarlijkse campagne wil COPE bewustzijn creëren bij verschillende stakeholders over de impact die het hebben van een ouder in detentie heeft op de kinderen, evenals de positie van deze kinderen verbeteren.

Dit jaar richt de campagne zich op twee belangrijke belanghebbenden in de processen van justitie en rechtshandhaving: de politie en de rechterlijke macht.

In elke fase van het gerechtelijke proces – van arrestatie tot vrijlating – worden kinderen rechtstreeks beïnvloed door de beslissingen en acties die plaatsvinden wanneer een ouder in aanraking komt met justitie. Zowel de arrestatie van een ouder/verzorger als de gerechtelijke beslissing die uiteindelijk wordt gemaakt, gaat deze kinderen aan. Dit zijn cruciale momenten als het gaat om de toekomst en het welzijn van de betrokken kinderen.

Uit de praktijk weten we dat zowel de rechten van het kind evenals het welzijn van het kind, in veel gevallen niet worden meegenomen door politie en de rechterlijke macht. Zo bleek uit onderzoek van Joni en Naomi Ormskerk dat er zowel voor, tijdens als na de aanhouding verschillende knelpunten zijn waarbij kinderen betrokken raken. Ook is sinds 2015 een kindcheck bij arrestatie en/of detentie verplicht. Nu weten wij uit ervaring dat deze kindcheck niet altijd (juist) wordt uitgevoerd.

Er is op dit moment op deze terreinen nog veel te doen aan bewustwording. De rechten van een kind moeten serieuzer genomen worden. Des te belangrijker is het dat alle stakeholders de handen in een slaan om het welzijn en de positie van deze kinderen te verbeteren.

In onderstaande video wordt de negatieve impact van een ouder in detentie uitgelegd en worden enkele van de belangrijkste kinderrechten uiteengezet. De rechterlijke macht zou deze rechten moeten naleven. De video benadrukt de noodzaak dat het belang van het kind mee moet wegen in beslissingen die worden gemaakt over de (gedetineerde) ouder.

Help mee om meer bewustzijn te creëren en deel deze video. Onze kinderen zijn de toekomst en daar zijn wij samen verantwoordelijk voor.