Skip to main content

Succesvolle webinar ‘PleegKIND met een ouder in detentie’  

Op 10 mei organiseerde Expertisecentrum KIND samen met Eline Engelhart van Pleegzorggedoe.nl de speciale webinar “PleegKIND met een ouder in detentie” voor opvoeders en begeleiders van pleegkinderen met een ouder in detentie. Met de webinar beogen we de bewustwording en kennis te vergroten over de hindernissen en behoeften van pleegkinderen/jongeren met een ouder in detentie. 

Verschillende sprekers uit het veld deelden hun kennis en ervaring over hoe het er aan toegaat in detentie, op welke manier ouderschap vorm kan krijgen in de gevangenis en wat het betekent om te zorgen voor een kind met een ouder in detentie.  

Winie Hanekamp van KIND bracht ter introductie het detentieveld beknopt in beeld en  vertelde wat K I N D kan betekenen voor o.a. pleegzorgbegeleiders en pleegouders. Daarna nam gezinshuisouder Janneke v Boxtel ons mee in haar ervaringen. En wat zij en haar pleegkind nodig hebben en hadden in de situatie waarin ze zich plotseling bevonden.

De derde presentatie werd verzorgd door Marcia Visser, werkzaam in de penitentiaire vrouweninrichting Nieuwersluis als docent/trainer. Marcia is nauw betrokken bij de moeder-kindprogramma’s. Zij deelde haar aanpak en visie rondom de omgang tussen gedetineerde moeders en hun kinderen. Eric Hansen, werkte vele jaren als Penitentiair inrichtingswerker in de PI Dordrecht en is nu re-integratiemedewerker en aandachtsfunctionaris ‘herstelgericht werken’.  Eric vertelde hoe hij en zijn collega’s contact maken en onderhouden met gedetineerden en zorgdragen voor een veilig contact tussen ouders en kinderen.

De laatste spreker, Esmée van Ravensteijn is werkzaam als casemanager van de gedetineerden in de PI Arnhem. Ze heeft eerder ook ervaring met jeugdbescherming opgedaan. Zij vertelde over wat de PI kan betekenen in de contacten tussen pleegouders, ouders, medewerkers van de PI en de kinderen.  

Tussen de presentaties door discussieerden de deelnemers aan de hand van verschillende stellingen over de veiligheid in de PI; over kinderrechten; de effecten van detentie voor de kinderen en hoe contact  tot stand komt voor pleegkinderen. Onder de deelnemers waren ook enkele medewerkers van vrijwilligersorganisaties uit de sanctietoepassing; zo leerden we over en weer van vragen en aanbod. Ook wisselden we dilemma’s en successen uit vanuit de pleegzorgpraktijk.  

Alle kennis die we hebben opgedaan tijdens de webinar, wordt in de volgende fase van dit project omgezet naar een praktische en verdiepende e-learning voor verzorgers en (andere) professionals die betrokken zijn bij een pleegkind waarvan de ouder in detentie is. 

Hebt u de webinar gemist, maar wilt u wel graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Stuur dan een kort bericht aan e.engelhart@pleegzorggedoe.nl en/of info@expertisecentrumkind.nl. U ontvangt dan een bericht als de e-learning van start gaat. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Op 10 mei vind er een webinar plaats in samenwerking met pleegzorggedoe.nl. Het webinar staat in het teken van het project ‘PleegK I N D met een ouder in detentie’.

Het project heeft als doel om een om praktische en inhoudelijke leerlijn te ontwikkelen voor pleegouders en pleegzorgwerkers. De leerlijn helpt bij de begeleiding voor uithuisgeplaatste kinderen van gedetineerde ouders.

Ben jij pleegouder of pleegzorgbegeleider? Dan is jouw input zeer waardevol. Om dit project te laten slagen is het zeer belangrijk dat wij zoveel mogelijk kennis hebben van ervaringsdeskundigen. Samen kunnen we zorgen voor meer bewustwording, kennis en het bieden van praktische handvatten over de behoeften van uithuisgeplaatste kinderen van gedetineerde ouders.

De uitnodiging voor het webinar vind je onderaan deze pagina. Je kan je aanmelden door een mail te sturen naar Winie Hanekamp: info@expertisecentrumkind.nl of vul het online aanmeldformulier in.