Skip to main content

Op 10 mei vind er een webinar plaats in samenwerking met pleegzorggedoe.nl. Het webinar staat in het teken van het project ‘PleegK I N D met een ouder in detentie’.

Het project heeft als doel om een om praktische en inhoudelijke leerlijn te ontwikkelen voor pleegouders en pleegzorgwerkers. De leerlijn helpt bij de begeleiding voor uithuisgeplaatste kinderen van gedetineerde ouders.

Ben jij pleegouder of pleegzorgbegeleider? Dan is jouw input zeer waardevol. Om dit project te laten slagen is het zeer belangrijk dat wij zoveel mogelijk kennis hebben van ervaringsdeskundigen. Samen kunnen we zorgen voor meer bewustwording, kennis en het bieden van praktische handvatten over de behoeften van uithuisgeplaatste kinderen van gedetineerde ouders.

De uitnodiging voor het webinar vind je onderaan deze pagina. Je kan je aanmelden door een mail te sturen naar Winie Hanekamp: info@expertisecentrumkind.nl of vul het online aanmeldformulier in.

X