Skip to main content

Voor professionals uit Primair en Voortgezet onderwijs

Expertisecentrum K I N D wil een informatiegids over kinderen met een ouder in detentie ontwikkelen voor onderwijzend personeel in het Primair Onderwijs (PO) en het Voortgezet Onderwijs (VO). Heb jij een kind in de klas met een ouder in detentie? Of wil je hier wel meer over weten? Denk dan met ons mee hoe we deze kinderen kunnen helpen!

Vul in 10 minuten onze vragenlijst in en draag daardoor bij aan een te ontwikkelen informatiegids. Hiermee geef je onderwijzend personeel in PO en VO samen met ouders een innovatieve tool in handen. Voor de ontwikkeling hebben we ook bijeenkomsten met familie, kinderen en leerkrachten gepland. Samen zorgen we voor een Mantel van Zorg voor deze kinderen.

Belang

Schooluitval en ingrijpende levensgebeurtenissen komen veel vaker voor bij kinderen en hun gedetineerde ouder. Veel professionals weten weinig over de dilemma’s of (on)mogelijkheden van kinderen met een gedetineerde ouder en hun ouder/verzorger. De professional wil meestal graag helpen maar mist specifieke deskundigheid.

Het project ‘Mantel van Zorg’

Expertisecentrum K I N D is het project ‘Mantel van Zorg, omzien naar een kind met een gedetineerde ouder’ in februari 2022 gestart. Dit kon door steun van het VSBfonds en Stichting Kinderpostzegels. Het project streeft er naar de nadelige gevolgen van detentie voor kinderen met een ouder in detentie om te buigen naar bronnen van kracht. Ouder en leerkracht weten onzekerheid en stigma te reduceren en de kinderen te omgeven met goede zorg.

De input uit de vragenlijst en uit de bijeenkomsten die we houden met familie en onderwijzend personeel, verwerkt K I N D in een ‘gouden gids’ met tools en informatie.

Inmiddels is het project afgerond en is het niet langer mogelijk de vragenlijst in te vullen.