Skip to main content

Het ‘Handboek omgangsbegeleiding in detentie’ is een handleiding met specialistische kennis over detentie voor begeleiders binnen een omgangshuis. De beschreven systematische aanpak geeft handvatten en informatie voor elke fase van het begeleidingstraject. De basisinformatie in het handboek is tevens benaderbaar via QR-codes.

Samenwerking met aXiehuis

K I N D, aXiehuis en studente Mijs van Horne van Avans Hogeschool werkten samen aan het handboek.  Naast het handboek is er een extra bijlage voor de intaketrajecten met penitentiaire inrichtingen beschikbaar. Tevens schreef Mijs een werkprocedure met specifieke aandachtspunten voor het werken met een ouder in een penitentiaire inrichting. Daarnaast stelde ze een overzicht op van afdelingen met welke regimes er in detentie zijn en welke regels daar gelden. Het is fijn, dat door de samenwerking met het aXiehuis de kinderen en hun (gedetineerde) ouders op de kaart zijn gezet in een van de omgangsprogramma’s van het aXiehuis.