Skip to main content

Actualisatie: dit project loopt nu onder de titel: Vader blijf je, ook binnen de muren.

Het project ‘Kind in Zicht’ ontwerpt tools voor professionals om in gesprek te komen met ouders in detentie over vaderschap en de ouder-kind relatie. Het project word vormgegeven door bemiddelaars van Perspectief Herstelbemiddeling, penitentiair inrichtingswerkers en een docentonderzoeker van het lectoraat Transmuraal herstelgericht werken van Avans Hogeschool. Deze partijen vormen samen een actieleerteam. Dit team ontwerpt ‘al werkende en lerende’ tools. De tools zijn gericht op de directe toepasbaarheid in het dagelijkse contact tussen penitentiair inrichtingswerker en een gedetineerde.

Groots doen door klein te beginnen dus! De aanpak van het project draagt bij aan het direct realiseren van een herstelgerichte praktijk in de penitentiaire inrichting door professionals.

Oproep

De start van het project ‘Kind in Zicht’ is een filmpje. In dit filmpje geven vaders antwoord op één of meerdere van de vijf gouden vragen. Het gaat dan om vragen zoals “wat betekent vader zijn voor jou?”. Ken jij vaders die mee willen werken aan dit filmpje? Of ben je zelf vader? Neem dan contact op met Elsbeth Kamphuis via de mail of per telefoon 06 42572228. We willen graag vaders betrekken met verschillende culturele achtergronden. 

Elsbeth is ook bereikbaar voor meer informatie over het project ‘Kind in Zicht’.