Skip to main content

Simon Venema promoveerde eind januari 2024 op het onderwerp ‘Paternal imprisonment, fatherhood, and family relationships’. Simon deed zijn onderzoek in samenwerking met de gezinsbenadering in de Penitentiaire inrichting Veenhuizen. In zijn proefschrift onderzoekt Simon Venema het samenspel tussen detentie, vaderschap en gezinsrelaties.

Hij bestudeerde hoe verschillende factoren van invloed zijn op de manier waarop gezinnen de gevangenisstraf van een vader beleven. We weten al langer dat de detentie van een vader verschillende gevolgen heeft voor het gezinsleven, maar uit het proefschrift blijkt dat deze gevolgen niet altijd negatief hoeven zijn; de impact van detentie varieert per gezin en hangt sterk af van de onderlinge relaties. De mogelijkheden om betekenisvol gezinscontact te kunnen onderhouden, speelt een cruciale rol in hoe de detentie het gezinsleven beïnvloedt. Deze invloed strekt zich uit tot de periode na vrijlating uit detentie.

In het proefschrift wordt duidelijk dat gezinnen met sterke gezinsrelaties weerbaarder zijn tegen de negatieve gevolgen van de detentie van een vader. Bovendien blijkt betrokken vaderschap na detentie samen te hangen met een verminderde kans op terugval in criminaliteit.

K I N D vindt het een waardevol proefschrift; het biedt inzichten voor professionals en beleidsmakers om de negatieve gevolgen van detentie van een ouder voor gezinnen te beperken. Het volledige proefschrift is beschikbaar op de website van de Gezinsbenadering.