Skip to main content

Het magazine ‘De Pedagoog’ informeert over wetenschappelijke en beroepsontwikkelingen binnen de pedagogiek. Het is een uitgave van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen. In nummer 2, juni/juli 2023 is door Sanne de Vet, aandacht gegeven aan kinderen met een ouder in detentie en in het speciaal aan vaders in detentie.

In het artikel ‘Ook in detentie blijf je vader’ wordt onder andere gesproken over de relatie tussen kinderen en hun vader in detentie, en de handelingsverlegenheid bij professionals als detentie in de caseload of klas voor komt. ‘Niet oordelen, er is al zoveel stigma’, zegt Angela Verhagen, promovenda op onderzoek naar gedetineerde vaders en kinderen voor de Open Universiteit en Avans Hogeschool.

Er wordt in het artikel geconcludeerd dat transmuraal en systemisch werken nodig is, maar dat -voor succes- kennisvergroting van belang is. In het artikel komen verder aan het woord: Winie Hanekamp, Manager van K I N D en Marieke van Zwam, projectleider Exodus Nederland. De informatiegids ‘Jij staat er niet alleen voor’, heel bruikbaar in het onderwijs en opvoeding, kwam in het artikel ook aan bod.