Skip to main content

Het is zover!!! De e-learning PleegKIND met een ouder in detentie is af! De verdiepende e-learning is een van de producten uit de leerlijn van het project ‘PleegKIND met een ouder in detentie’, waar we afgelopen jaar samen met vele (ervarings)deskundigen aan hebben gewerkt. De leerlijn bewoog zich in drie stappen van bewustwording  van de situatie van deze pleegkinderen naar begrip, commitment en actie. Deze e-learning is speciaal ontwikkeld voor pleegouders, gezinshuisouders en andere professionals, zoals jeugdbeschermers en pleegzorgbegeleiders, die verantwoordelijkheid dragen voor jeugdigen waarvan een ouder gedetineerd is of wordt. De kennis en ervaring uit de interactieve webinar met pleegouders en professionals uit pleegzorg en justitie is ruimschoots meegenomen in de e-learning.   

Wat ga je leren?  

In 5 overzichtelijke lesblokken leer je alles over de do’s en don’t binnen het gevangeniswezen, welke contactmogelijkheden er zijn en wie daarbij kunnen helpen. Maar ook wat een kind meemaakt en te verwerken heeft als zijn/haar ouder gedetineerd wordt, en hoe je het kunt steunen bij het omgaan met de gevolgen, tijdens de detentie van de ouder en daarna.

Afgelopen maand zijn de lessen gevolgd door een selecte groep deelnemers. We zijn de evaluaties aan het lezen en nemen verbetersuggesties ter harte.  Vanaf het tweede kwartaal 2023 zal de e-learning voor iedereen beschikbaar komen.  

Pleegzorg Paperclip  

Naast de e-learning is ook een handig naslagwerk gemaakt, de Pleegzorg Paperclip PleegKIND met een ouder in detentie. Deelnemers aan de e-learning ontvangen dit naslagwerk gratis na afloop van de training. Geïnteresseerd in de Paperclip? Je kan deze aanschaffen op de website van Pleegzorggedoe.nl 

Wil je (vrijblijvend) geïnformeerd worden als de training start? Stuur dan een bericht naar info@pleegzorg-academie.nl of naar info@expertisecentrumkind.nl