Skip to main content

Tijdens de 11de European Conference for Restorative Justice [EFRJ] in Sassari (Sardinië) namen deelnemers, afkomstig uit een groot aantal landen en een afvaardiging van de brede veiligheids- en justitieketen, deel aan diverse plenaire lezingen en workshops naar keuze. Lector Bart Claes, lid van de stuurgroep van expertisecentrum K I N D, Angela Verhagen, wetenschappelijk onderzoeker en tevens verbonden aan K I N D én onderzoeker Eva Blaauw, verzorgden de workshop ‘Fatherhood Forever’. Alhoewel de naam suggereert dat enkel de gedetineerde vader centraal stond, was er ook aandacht voor de gedetineerde moeder en vooral voor het welzijn van het kind met een ouder in detentie.

Het doel van de workshop was om meer aandacht te genereren voor het behoud van de ouder-kindrelatie tijdens de detentie, omdat dit een beschermende factor is voor zowel de gedetineerde ouder als het kind. Na een korte introductie van lector Bart Claes over de kern van herstelgericht werken, presenteerden Eva en Angela kort onze belangrijkste herstelgerichte projecten betreffende ouderschap en detentie, namelijk: het Expertisecentrum K I N D, Ouder en Detentie, de promotiestudie ‘kinderen en hun gedetineerde vaders (promotiebeurs NWO), Ouder in Detentie (subsidie ZonMW) en het project ‘Vader Blijf Je’.

De workshop bestond uit twee delen. Het eerste deel was een moreel beraad in tweetallen met de stelling ‘Professionals should talk with imprisoned fathers and/or their children about fatherhood  and detention’. Dit leverde geanimeerde gesprekken op. Vrijwel iedereen was voor de stelling, maar ze signaleerden ook uitdagingen: voelt iedere professional zich hier gemakkelijk bij? Wat als het veel emoties oproept? Wat als het kind zijn vader niet wil zien? Wat als er geen tijd is voor deze gesprekken of de professional heeft andere basistaken? En welke professional in een PI zijn eigenlijk de aangewezen persoon om dit te doen? En wat is er voor nodig om het te stimuleren en faciliteren? In het tweede deel gingen deelnemers aan de slag met de gespreks- en evaluatietool zoals ontwikkeld in het project Vader Blijf Je. De deelnemers bevroegen elkaar aan de hand van persoonlijke vragen over ouderschap, zodat ze ervaarden hoe het is om over een intiem onderwerp met een vreemde te spreken. Conclusie: het is prettig om over persoonlijke onderwerpen te spreken, maar het maakt ook kwetsbaar. Zeker daar waar je jouw gesprekspartner niet of nauwelijks kent. Als dit voor de deelnemers al lastig is, hoe is dit dan voor vaders in detentie? Vaders die vanwege hun detentie in een afhankelijkheidspositie verkeren en daardoor veelal moeite hebben om hun vaderrol uit te oefenen. Het zette iedereen aan het denken.

Er wordt teruggekeken op een geslaagde workshop dat veel support en aanmoediging ontving. Ook ontvingen Bart, Angela en Eva erkenning dat er nog weinig aandacht is voor herstelgericht werken met kinderen en hun gedetineerde ouders en dat hun werk daarom zeer waardevol is. Kortom; een mooie afsluiting van de workshop en dat zij vooral doorgaan met alle mooie projecten!