Skip to main content

Wij hebben regelmatig contact met familieleden met kinderen waarvan de ouder gedetineerd is in het buitenland. Vanuit het buitenland is het nog lastiger om de relatie tussen ouder en kind te behouden en/of te herstellen. Het is niet altijd mogelijk met elkaar te bellen, bezoekmogelijkheden zijn er (vaak) niet en voor kinderen kan het lastig zijn om zelf een brief te schrijven. Familie krijgt als ze geen direct contactpersoon zijn geen informatie uit eerste hand. En het gaat er vaak heel anders aan toe dan in het Nederlandse gevangeniswezen. Bij Reclassering Bureau Buitenland hebben ze informatie voor kinderen beschikbaar over waar je terecht kan met vragen en hoe je contact houdt. Daar is ook een poster onderdeel van. De poster geeft praktische en creatieve tips om kinderen hiermee te helpen. Ken jij kinderen die te maken hebben met een ouder die vastzit in het buitenland? Deel de poster.