Skip to main content

Door kinderen en relaties van gedetineerden wordt graag gebruik gemaakt van het mailen naar de gedetineerde ouder of een ander familielid. Per 28 maart 2022 is de berichtenservice door DJI opgeschort. De aanleiding voor dit besluit is dat er onvoldoende zicht is op het systeem. Het is niet bekend of eMates voldoet aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan de verwerking van persoonsgegevens. Volgens het Openbaar Ministerie bestaat het risico dat de berichtenservice voortgezet crimineel handelen tijdens detentie mogelijk maakt. De volledige verklaring is te lezen op de website van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

De impact van deze maatregel voor kinderen met een ouder in detentie is groot. K I N D maakt zich hier zorgen over. In het kader van herstelgericht werken moeten de belangen van de gedetineerde en de familie ook meegenomen worden. K I N D heeft in een brief voor het debat van 14 april het belang van een berichtenservice voor het sociaal netwerk bij de vaste kamercommissie Veiligheid & Justitie onder de aandacht gebracht.

Directeur Job Joris Arnold ging onlangs in gesprek met Sander Schaapman bij NPO1 over de situatie. Een interessant gesprek dat zeker het terugluisteren waard is.

Helaas is inmiddels besloten dat de samenwerking tussen DJI en eMates wordt beëindigd. K I N D betreurd het besluit van DJI en hoopt op een goed en laagdrempelig alternatief voor families en kinderen, om met hun familielid in contact te blijven.