Skip to main content

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming bracht eind oktober 2021 het rapport ‘Korte detenties nader bekeken’ uit. Uit de infographic korte detenties nader bekeken blijkt dat 74 procent van de straffen in Nederland korter duurt dan 3 maanden. Het RSJ pleit in het rapport voor minder korte detenties en meer betekenisvolle sancties.

Effecten van korte detenties

Korte detenties zijn van grote invloed op het sociaal netwerk van gedetineerden, waaronder zijn/haar (ex)partner en kinderen. Deze vorm van detentie is weinig effectief en brengt zelfs meer -onbedoelde- schade. Er zijn onbedoelde gevolgen op het gebied van werk/inkomen en woning. Maar ook zeker voor de achterblijvende familie en kinderen, vertelde Peter van der Laan tijdens het congres van het RSJ op 25 november 2021. Familie ervaart veel gemis, onzekerheid en trauma in deze periode.

Eric Bezem, directeur Sanctietoepassing en Jeugd is blij met het rapport vanwege de al langlopende discussie over effectiviteit van korte detenties. Hij voegde toe dat slachtofferbelangen ook meegenomen moeten worden, terwijl nu recidivevermindering vooral het uitgangspunt is. K I N D wil toevoegen dat het meewegen van de belangen van de kinderen van een verdachte, een kinderrecht is. Immers de staat dient deze kinderen te beschermen als zij besluiten nemen over hun ouder.

Preventie

Preventief werken en een alternatief voor alle betrokkenen bij een delict aanbieden ten dienste van de samenleving kan. Als de rechter al tijdens de oriëntatie op de straf de vraag stelt: “Is de verdachte ook verantwoordelijk voor kinderen en is de straf in het belang van het kind?”.