Skip to main content

KIND doet mee aan het project ‘Ouder in Detentie’. Met dit project wordt er een aanpak ontwikkeld om gezinnen en kinderen met een vader in detentie in een vroeg stadium te herkennen én te ondersteunen. De lectoraten Transmuraal Herstelgericht Werken en Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties van Avans Hogeschool ontwikkelen de aanpak samen met verschillende netwerkpartners. Uniek aan dit project is dat voor het eerst diverse stichtingen in het Zorg- en Veiligheidsdomein samenwerken op het thema ‘Ouderschap en Detentie’. Voor de voortgang voor het onderzoek zijn we opzoek naar gezinnen met een ouder in detentie, die we bij mogen staan. Ben of ken jij een gezin die ondersteuning kan gebruiken in deze vaak lastige fase? Exodus staat jullie/hen graag bij door een steuntje in de rug te bieden.

Wie is Exodus?

Exodus is een onafhankelijke stichting met jarenlange ervaring in het begeleiden van ex-gedetineerden bij de terugkeer in de samenleving. Exodus is geen onderdeel van jeugdzorg of justitie.

Wat kan Exodus voor jullie doen?

Dat zoeken jullie samen uit. De ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • het bieden van een luisterend oor
  • vervoer naar de PI mogelijk maken
  • het regelen van huiswerkbegeleiding
  • helpen met financiën rond sport- en muzieklessen

De hulp vanuit Exodus is laagdrempelig en praktisch. Deelname is gratis, vrijblijvend en vrijwillig.

Onderzoek Avans Hogeschool

We willen graag weten hoe deze aanpak het beste werkt voor iedereen.  Daar kunnen deelnemers het beste zelf over oordelen. Daarom willen we alle deelnemers graag enkele keren interviewen over hun ervaringen en hun verbetertips. We willen dit aanbod namelijk graag in het hele land mogelijk maken.

Praktische info

Voor meer informatie kan je terecht op de website (www.ouderindetentie.nl) en bij Mechtild Höing (ma.hoing@avans.nl). Professionals die meer willen weten over het project en met gedetineerde vaders het gesprek aan willen gaan over vaderschap kunnen de informatiebrochure downloaden.