Skip to main content

Het Expertisecentrum K I N D krijgt vaak de vraag hoe herstelgericht te werken op de ouder-kindrelatie tijdens detentie. Het antwoord op deze vraag is veelomvattend, want gaat om zowel kennis, vaardigheden als attitude. We lazen voor jou het praktijkboek ‘Herstelondersteunende Zorg’ van Joyce Langedijk (2018). En vertellen hier wat over de inhoud.

Het boek is geschreven voor professionals die werkzaam zijn in de directe ‘zorg’. Vooral de psychosociale hulpverlening waarbinnen gewerkt wordt met jongvolwassenen tot ouderen met psychiatrische kwetsbaarheden, psychosociale problemen, verslavingsproblematiek of een licht verstandelijke beperking komt aan bod. Alhoewel het boek niet expliciet over gedetineerden gaat, zijn het vergelijkbare problemen waar óók professionals in het veiligheidsdomein mee geconfronteerd worden. Wat kunnen we leren uit het boek?

Client als expert in eigen herstelproces

Allereerst gaat de auteur in op wat herstelondersteunende zorg inhoudt en wat dit van de professional vraagt. Het belangrijkste kenmerk van herstelondersteunende zorg is dat de cliënt expert is in zijn eigen herstelproces. In dit proces is aandacht voor herstel van de gezondheid, het dagelijkse functioneren, maatschappelijke rollen en herstel van de identiteit. De auteur zet in het boek uiteen hoe de samenwerking tussen de professional en de cliënt herstelgericht vormgegeven wordt, de zogenaamde werkalliantie. Volgens de auteur werk je herstelgericht door het verhaal (narratief) van de client centraal te stellen. En door in te zetten op eigen kracht en empowermentontwikkeling maar ook door de autonomie te vergroten én naasten te betrekken in het herstelproces.

Handvatten

Het boek reikt diverse handvatten aan. Zo beschrijft het zingevende vragen die je kunt stellen. Het geeft kattenbelletjes voor gespreksvoering. Er is aandacht voor het herstelassessment dat ingaat op de krachten en wensen van de cliënt. Een andere methode is het schrijven van een herstelverhaal. Maar ook beschrijft het boek reflectietools, hoe je als professional het sociale netwerk in kaart kan brengen en nog veel meer.

Parallel naar ouders in detentie

Het is een toegankelijk geschreven boek dat makkelijk en snel leest. Je kunt als lezer de parellellen met ouderschap achter tralies snel trekken. Detentie is namelijk bij uitstek een omstandigheid waarbij herstel op verschillende domeinen nodig is. Niet alleen op de relatie tussen slachtoffer-dader en herstel met de maatschappij. Maar juist ook herstel van familierelaties, waaronder de relatie tussen de gedetineerde burger en zijn kinderen. Het herstel van de ouderidentiteit is een belangrijke beschermende factor voor zowel de ouder (desistance) al het kind (betere algehele ontwikkeling).

Aan de slag

Het boek is een mooi startpunt voor elke professional in het zorg- en veiligheidsdomein die meer herstelgericht wil handelen. Wil je daarnaast ook jouw kennis en vaardigheden vergroten over hoe je het belang van kinderen hierin meeneemt? Neem dan vrijblijvend contact op met K I N D voor een trainingsaanbod op maat.