Skip to main content

Bezoek aan een gedetineerde ouder in tijden van COVID-19 was lange tijd niet mogelijk. Als er wel contact is, gebeurt dit via bellen, mail (e-mates), briefpost of achter plexiglas in de bezoekerszaal. Als gevolg van de huidige pandemie kunnen kinderen sinds medio vorig jaar in de meeste gevangenissen ook videobellen met hun ouder.

Voordelen en uitdagingen

Wat zijn de voordelen, maar ook uitdagingen van videobellen voor kinderen met een ouder in detentie? Het bijgevoegde artikel van twee Amerikaanse onderzoekers zet duidelijk uiteen hoe en waarom videobellen kan bijdragen aan het behoud van de ouder-kindrelatie. Daarbij verwijzen de onderzoekers ook naar eerder verrichte onderzoeken. Het onderhouden van contact tussen kinderen en hun gedetineerde ouders in Amerika kent andere uitdagingen dan in Nederland. Daar, in Amerika zijn onder andere private gevangenissen met hoge kosten voor bellen en grote reisafstanden tussen de gevangenis en woonplaats van het kind. Toch geeft dit artikel wel een mooie inkijk in waarom videobellen voor met name het jonge kind een welkome aanvulling is. Zeker in tijden waarin fysiek contact niet mogelijk is. Dit bleek uit  Nederlands onderzoek in 2019*.

Voor alle duidelijkheid; fysiek contact met je ouder is voor een gezonde ontwikkeling van het kind altijd de beste vorm van contact.

 

* artikel opgenomen met toestemming van de auteur