Skip to main content

Sinds 2010 voert COPE jaarlijks in de maand juni een pan-Europese campagne onder de titel ‘Not my crime, still my sentence’ om meer bekendheid te geven aan kinderen met gedetineerde ouders en de problemen waarmee zij te maken kunnen krijgen en hoe zij het best kunnen worden ondersteund. Het afgelopen jaar stond in het teken van de COVID-19-pandemie en de dramatische gevolgen daarvan voor het dagelijks leven. Maatregelen en beperkingen om de verspreiding van het virus te beperken, hebben grote gevolgen gehad voor kinderen met een ouder in detentie. Door de opschorting van persoonlijke bezoeken in gevangenissen en ondanks maatregelen om de continuïteit van de relatie tussen kind en ouder te bevorderen (met name videobellen) hebben sommige kinderen bijna een jaar lang geen face-to-face contact gehad of hun ouder geknuffeld. Bij de overgang naar de heropening van gevangenissen en persoonlijke bezoeken moet worden gewaarborgd dat in dit proces aan de behoeften en rechten van deze kinderen wordt voldaan en dat er voldoende rekening mee wordt gehouden.

De Europese campagne ‘Not my crime, still my sentence’ van 2021 zal deze kinderen een platform en een kans bieden om hun belangen, behoeften en gevoelens kenbaar te maken. Het ‘eindproduct’ van de campagne zal bestaan uit een ‘Europese Bill of Rights’, geïnspireerd op de Aanbeveling van de Raad van Europa CM/Rec(2018)5 over kinderen met een gedetineerde ouder, en een compilatie van de input van kinderen en jongeren. Het is de bedoeling dat dit hulpmiddel voor belangenbehartiging de aandacht vestigt op de uitdagingen die de COVID-19-pandemie heeft gecreëerd of verergerd voor kinderen met een ouder in detentie. Het product zal mogelijke oplossingen voor deze problemen voorstellen, rekening houdend met de context van heropende gevangenisbezoeken in heel Europa. Kinderen met een gedetineerde ouder moeten een centrale plaats krijgen in de Europese en nationale ‘post-COVID’-strategieën met betrekking tot gevangenissen en gevangenisbezoeken.

Lees hier meer over de campagne (in het Engels). Op de pagina Kind en Ouder staat hoe kinderen kunnen deelnemen.