Skip to main content

Ons jaarverslag van Expertisecentrum K I N D 2020 is klaar. In 2020 hielpen we bij 31 adviesaanvragen waarbij 40 kinderen waren betrokken, gaven presentaties en deden onderzoek. Daarnaast schreven we diverse artikelen en vertaalden enkele relevante informatiebronnen naar het Nederlands. Lees meer gedetailleerde informatie over al onze activiteiten in ons Jaaroverzicht K I N D.