Skip to main content

De Vlaamse organisatie Klasbak ondersteunt het leren van (ex-)gedetineerden. Klasbak geeft informatie en doet onderzoek. Een van de onderzoeken gaat over de impact van detentie op gedetineerde ouder(s), op het kind en op de ouder-kindrelatie. Dit rapport werd uitgevoerd door een groep studenten  van Hogeschool VIVES te Kortijk. Het onderzoeksrapport kreeg de titel ‘De ontoereikendheid van het hulp- en dienstverleningsaanbod in Vlaanderen voor kinderen van (ex)gedetineerden’. Er werden suggesties geformuleerd voor gevonden lacunes en de studenten gingen na of een expertisecentrum als K I N D in Nederland hiervoor een oplossing zou kunnen zijn.

Dit rapport bestaat uit een wetenschappelijke literatuurstudie en een aanvullend onderzoek. In de literatuurstudie zijn ook  voorbeeldervaringen van kinderen verwerkt. Het aanvullende onderzoek beschrijft organisaties en tools voor de doelgroep en vergelijkt het aanbod in Vlaanderen en Nederland. Expertisecentrum K I N D is bij het onderzoek betrokken. Er is ook een infographic gemaakt. Deze toont organisaties die kinderen in Vlaanderen kunnen helpen met hun vragen. 

Klasbak is de Vlaamse afdeling van de European Prison Education Association (EPEA). Zij zijn een netwerk voor personen en organisaties die het leren van (ex-)gedetineerden ondersteunen.