Skip to main content

De Raad van Europa schreef 56 aanbevelingen om het thema ouderschap en detentie een plek te geven, zowel in de wetgeving, beleid en praktijk. De essentie van de aanbevelingen is een integrale kindgerichte aanpak, scholing en training voor betrokkenen als laatste onderzoek naar en implementatie van methodisch handelen van (semi) professionals. Via de download leest u hoe expertisecentrum K I N D zich inzet voor de realisatie van de aanbevelingen.

Download

Download