Skip to main content

Reynaldo schrijft helder en concreet over de rol die de gedetineerde zelf in het herstel kan pakken, met of zonder hulp van anderen. Hij is zelfstandig ondernemer, docent en spreker. Daarnaast is hij parttime begeleider bij Exodus Nederland. Reynaldo is ook vader. 

Boekenkast

“In mijn boekenkast heb ik een foto staan waarop ik te zien ben tijdens de diploma uitreiking in PI Lelystad. “Is dat in de gevangenis?”, vroeg mijn zoon van zes jaar. “Misschien wel,” zei ik tegen hem vol verwondering hoe hij de tralies achter het raam op de achtergrond van de foto toch nog kon zien. “Maar wat deed je dan in de gevangenis?” “Ik heb niet gezegd dat het een gevangenis is, ik zei misschien.” Een kort onderonsje waarna hij direct verder ging spelen, de gevangenis viel weer even weg. 

Herstel

Het woord herstel is de laatste jaren trending in ‘bajesland’. Maar als je nu aan mijn drie kinderen zou vragen of hun papa hersteld is, zouden ze vragen; waarvan? Alleen de oudste heeft mijn detentieperiode meegekregen. Echter, in haar herinnering was het geen gevangenis, maar een kasteel. Tijdens mijn detentie heb me ik -net als veel mannen die gedetineerd zitten- zorgen gemaakt of het ooit wel goed zou komen in de relatie met de kinderen. Veel gepieker over dingen waar vaak wel degelijk iets aan gedaan kon worden ondanks de getraliede ramen. Zo probeer ik nu in mijn boeken onder andere aan de hand van mijn eigen ervaringen, zowel gedetineerden als professionals te laten zien dat met de tijd alles kan veranderen. Vooral als je de tijd in de bajes goed gebruikt met de (weinige) middelen die je hebt om er alsnog te zijn of je voor te bereiden om er straks echt te kunnen zijn, hersteld of herstellende”.

Boeken

In zijn recent gepubliceerde boeken ‘18 wetten van de Nederlandse bajes’ en ‘Herstelgerichte detentie; 18 concrete handvatten van een ervaringsdeskundige’ spreekt Reynaldo Adames vanuit zijn eigen ervaring als voormalig gedetineerde. De boeken geven rijke inzichten in het leven van gevangenen, het werk van het gevangenispersoneel en hoe men herstelgericht kan werken.