Skip to main content

K I N D zet webinars in voor het overdragen van kennis en scholing op maat. De afgelopen periode waren er drie webinars.

Studenten

K I N D verzorgde twee webinars voor studenten die de minor ‘Werken in een Gedwongen Kader’ volgen.  Op verzoek van de opleidingen Social Work in Breda en ‘s-Hertogenbosch van Avans Hogeschool werden twee interactieve webinars ontwikkeld. In een minor werken studenten van verschillende Hogescholen en studierichtingen interdisciplinair met elkaar aan diverse thema’s. Hieruit ontstaan mooie inzichten. De minor ‘Werken in Gedwongen Kader’ richt zich onder andere op het herstelgericht werken met kinderen en hun gedetineerde ouders. Het was verfrissend om hierover met jonge professionals over dit thema te sparren. Tijdens beide webinars bleek dat sommige studenten tijdens hun stage al herstelgericht gewerkt hebben met deze kinderen zonder dat ze zich hier bewust van waren. Een waardevol inzicht.

Vrijwilligers

Het webinar dat K I N D verzorgde voor de vrijwilligers van Exodus leidde tot zeer inhoudsrijke en persoonlijke gesprekken. De vrijwilligers zetten zich al jaren in voor de gedetineerde ouder en/of hun kinderen. Het samen uitwisselen van kennis en ervaring was een verrijking voor zowel de vrijwilligers als ook voor K I N D. Voor de vrijwilligers bood het webinar theoretische kennis en onderbouwing van hun werk en voor K I N D betekenen deze praktijkverhalen een aanscherping van onze expertise. ‘Dat gaan we volgend jaar dus weer doen’, aldus Marieke Zwam (Landelijk projectleider van Exodus Nederland). Afgesproken!

Webinar op maat

Willen jij en jouw collega’s in 2021 ook een webinar bijwonen? Wil je jouw kennis over herstelgericht werken vergroten? Of zoek je theoretische onderbouwing van jouw handelen? Dat kan! Neem vrijblijvend contact met ons op voor een aanbod op maat.