Skip to main content

KOM IN ACTIE! is de Nederlandse vertaling van de aanbeveling van de Raad van Europa over kinderen met een gedetineerde ouder. De brochure KOM IN ACTIE! geeft handvatten voor de implementatie van de Europese aanbevelingen, gezien door de ogen van kinderen. Dit is behulpzaam in de dagelijkse praktijk bij het werken met kinderen met een gedetineerde ouder. De oorspronkelijk Engelstalige brochure ‘It’s Time to Act!’ van Children of Prisoners Europe (COPE) is naar het Nederlands vertaald door Expertisecentrum K I N D en wordt in samenwerking met Exodus Nederland verspreid.