Skip to main content

Het expertisecentrum K I N D neemt dit jaar voor het eerst deel aan het jaarlijks congres van Children of Prisoners Europe (COPE), dé koepelorganisatie in Europa die de problematiek van kinderen met een ouder in detentie onder de aandacht brengt.

Dit congres is de aftrap van de maand van het kind van de gedetineerde, die elk jaar in juni georganiseerd wordt. In deze maand brengt COPE internationale initiatieven in beeld, die ingezet worden om het welzijn van deze kinderen te verbeteren.
Het congres heeft als thema ‘Bridging the gap: boosting the visibility, voices and cross-sectoral support of children who have a parent in prison’ en vindt op 31 mei plaats in Krakau, Polen.

Ook het expertisecentrum K I N D wil in de maand juni de problematiek van kinderen van gedetineerden onder de aandacht brengen. Ook roept K I N D organisaties op die hiermee te maken hebben, gezamenlijk actie te ondernemen om deze kinderen tot steun te zijn.

Over kinderen van gedetineerden
Jaarlijks zijn er 2,1 miljoen kinderen in Europa die met een ouder in detentie te maken krijgen. Soms zijn deze kinderen getuige van de arrestatie van hun vader of moeder en is hun ouder voor korte of langere tijd niet (makkelijk) bereikbaar. Thuis verandert er daardoor veel. Er is stress, er komt soms een andere opvoeder in beeld, soms zelfs een verhuizing en vaak verlies van inkomen van de achtergebleven ouder.
Ook speelt de onzekerheid op. Kinderen vragen zich af: “Mag ik het wel op school vertellen, mogen vriendjes nog komen spelen en hoe denken anderen over mij nu mijn vader of moeder vastzit?” Het is belangrijk dat professionals en familie aan deze kinderen vragen wat ze nodig hebben om problemen te voorkomen.

Over het expertisecentrum K I N D
Het expertisecentrum K I N D is in november 2018 opgericht als netwerkorganisatie om met professionals en familieleden kennis te vergaren, onderzoek te doen naar ‘best practices’ en scholing en training te bieden aan het werkveld. Met als doel de hulpverlening aan kinderen van gedetineerden te verbeteren. Het expertisecentrum nodigt professionals en familieleden uit met hen de samenwerking aan te gaan. Het uitgangspunt van het expertisecentrum is de noden van de achterblijvende kinderen te betrekken bij het hele proces van arrestatie tot vrijlating van de gedetineerde ouder.