Skip to main content

Donderdag 22 november is het Expertisecentrum K I N D, ouder en detentie officieel ‘geopend’. Het Expertisecentrum zoekt onder meer naar methodes die bijdragen aan het herstel van relaties tussen kind en (ex-)gedetineerde ouder, waarbij het belang en de rechten van het kind centraal staan.
Om het belang van het centrum extra luister bij te zetten, werd een congres georganiseerd waarbij professionals uit de hulpverlening, politie, gevangenissen, reclassering, familie van (ex-)gedetineerden, ervaringsdeskundigen en jongeren bij elkaar kwamen om te spreken over de noodzaak van het Expertisecentrum. Vaak brengt een dergelijke situatie veel stress thuis. De relatie met de gedetineerde ouder is ingewikkeld en hoe vertel je het aan de buitenwereld? Binnen de formele en informele zorg komt deze problematiek geregeld voor en zijn er handvatten nodig om hier mee aan de slag te gaan.

Wendy Hogendijk -actrice, zangeres en theatermaakster- was de dagvoorzitter. Het gevarieerde programma dat zij presenteerde, bestond onder meer uit presentaties van Margrite Kalverboer-de Kinderombudsvrouw, Lucy Gampbell-President of Children of Prisoners Europe en Joni Reef-universitair docent Criminologie. Het informatieve gedeelte werd afgewisseld met toneel, muziek en korte interviews met de Exodus jongerenambassadeurs. De jongerenambassadeurs zijn aan Exodus verbonden ervaringsdeskundigen en zetten zich met veel overtuiging in voor lotgenoten. Zij gaven het publiek dan ook mee: “Vergeet ons niet.”

Avans Hogeschool en Exodus, de initiatiefnemers van het Expertisecentrum, willen vragen en verzoeken, afkomstig van kinderen met een gedetineerde ouder en professionals die met deze doelgroep te maken hebben, direct beantwoorden.

Directeur Jan van Gils, van Exodus Nederland, is een van de initiatiefnemers. “Kinderen van gedetineerde ouders zijn onschuldig en niet verantwoordelijk voor wat hen overkomt. Het is al ruim dertig jaar mijn droom om iets op touw te zetten waar deze kinderen snel en effectief hulp en ondersteuning vinden. Met de komst van het expertisecentrum komt deze droom uit.”

Bart Claes, lector Balanceren tussen Dwang, Drang en Veiligheid van Avans Hogeschool: “Het kind staat steeds centraal en het herstel, of zelfs het versterken, van de relatie tussen kind, gedetineerde ouder en het sociaal netwerk dragen bij aan een betere levenskwaliteit.”

Ook Dienst Justitiële Inrichtingen onderschrijft het belang van het Expertisecentrum speelt in op veel voorkomende vragen van kinderen. Monique Schippers, divisiedirecteur Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring, presenteerde een filmpje dat laat zien hoe je op bezoek kunt gaan bij je ouder in de gevangenis. Het filmpje is te bekijken op de website van DJI.

De dag is door bijna 300 man bezocht en afgesloten met zowel een officiële ondertekening als het symbolische knopen van de linten. Het gaat bij het Expertisecentrum K I N D tenslotte om verbinden.

Het Expertisecentrum KIND is bereikbaar op:
tel:     0800-KIND000 (0800-5463000) tijdens kantooruren
email: info@expertisecentrumkind.nl
www:  www.expertisecentrumkind.nl