Skip to main content

Vragenlijst Mantel van Zorg voor het onderwijs

Vragenlijst voor onderwijzers voor project ‘Mantel van Zorg, omzien naar kinderen met een ouder in detentie'.

Door het beantwoorden van deze vragen help je ons met het maken van een ‘gouden gids’. Deze gids maken we voor ouders en/of verzorgers van kinderen met een gedetineerde ouder en ook voor hun leerkracht/mentor. De gids bevordert kennis en communicatie over detentie van een ouder om het kind in de klas te steunen en vooroordelen weg te nemen.

Heb je ervaring met kinderen die een ouder in detentie hebben (gehad) in je werk?

Zijn er op jullie school (meer) kinderen met een ouder in detentie?

Weet je wat je kunt doen als een kind vertelt dat de vader of moeder in detentie zit?

Denk hierbij aan op te nemen informatie, materiaal of methoden

Waar wil je informatie over dit thema in jouw vakgebied vinden of lezen?