Skip to main content

Vragenlijst Mantel van Zorg voor het onderwijs

Vragenlijst voor onderwijzers voor project ‘Mantel van Zorg, omzien naar kinderen met een ouder in detentie'.

Door het beantwoorden van deze vragen help je ons met het maken van een ‘gouden gids’. Deze gids maken we voor ouders en/of verzorgers van kinderen met een gedetineerde ouder en ook voor hun leerkracht/mentor. De gids bevordert kennis en communicatie over detentie van een ouder om het kind in de klas te steunen en vooroordelen weg te nemen.

Heb je ervaring met kinderen die een ouder in detentie hebben (gehad) in je werk?

Zijn er op jullie school (meer) kinderen met een ouder in detentie?

Wat zijn je eerste gedachten als een kind uit jouw klas vertelt dat het een ouder in detentie heeft?

Weet je wat je kunt doen als een kind vertelt dat de vader of moeder in detentie zit?

Wat denk je dat een kind op school nodig heeft als een ouder in detentie zit?

Wat heb jij nodig om een kind goed te kunnen begeleiden op school?

Wat adviseer je het Expertisecentrum K I N D om zeker op te nemen in het eindproduct (de ‘gouden gids’) voor onderwijzend personeel en de ouders en hun kinderen?

Denk hierbij aan op te nemen informatie, materiaal of methoden

Welke organisatie(s) ken je binnen het onderwijs of daarbuiten die informatie, advies of hulp biedt voor kinderen met een ouder in detentie?

Waar wil je informatie over dit thema in jouw vakgebied vinden of lezen?

Geef hier meer informatie over specifieke namen van website(s), vakblad(en) of andere plek(ken) waar je informatie over dit thema wilt vinden

Laat hier je e-mailadres achter als je 1 x per kwartaal meer informatie wilt ontvangen over o.a. ontwikkelingen over dit project via de nieuwsbrief van expertisecentrum K I N D