Skip to main content

Op 20 en 21 maart vond het ‘European symposium on detention houses’  plaats in Brussel. Het symposium werd georganiseerd door RESCALED. Zij werken aan een toekomstgerichte detentie-oplossing die past bij de huidige Europese samenleving in de vorm van detentiehuizen. Er waren verschillende organisaties uit Europa aanwezig. Ook K I N D was erbij.  

Tijdens de expertgroepen op dag 1 werden de thema’s rondom kleinschalige detentievoorzieningen met elkaar besproken. Wat het bijzonder maakte is dat we met elkaar verbindingen gingen leggen tussen de verschillende thema’s. Neem als voorbeeld dat het welzijn van het kind de aandacht verdient, maar dat het succes daarvan samenhangt met allemaal verschillende thema’s. Denk onder andere aan het netwerk van het kind en de ouder (community), het gedrag en handelingskader van het personeel (personeel), de sfeer en uitstraling van het detentiehuis (architectuur), de veiligheid van het kind (beveiliging), maar ook de opvoedskills van de gedetineerde ouder zouden aan bod moeten komen (re-integratie). Zo zie je dat elk thema, met elkaar samenhangt. K I N D volgt met interesse de ontwikkelingen rondom deze kleinschalige detentievoorzieningen omdat deze opzet positief kan bijdragen aan de ouder-kind relatie.

Dag 2 was het symposium ‘empowering voices, igniting change, together we can change the system’. Hier werden wederom diverse perspectieven en expertises bij elkaar gebracht. Minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming, vertelde dat er een politieke wil in Europa is om de systeemveranderingen naar kleinschalige detentie te steunen, directrice van Children of Prisoners Europe, Liz Ayre, vertelde wat het Europese netwerk voor kinderen met een gedetineerde ouder (Children of prisoners Europe)  heeft bereikt in de afgelopen 20 jaar en ze wees op de aanbeveling van de Raad van Europa om de kinderen niet te vergeten bij alle plannen over veranderingen in ‘detentieland’.  Ook stelden sprekers kritische vragen, want hoe zorg je ervoor dat de kleinschalige detentievoorzieningen niet juist zorgen voor meer gedetineerde mensen?

Het waren twee waardevolle dagen en K I N D is blij dat zij met kennis en ervaringsdeskundigheid heeft mogen bijdragen aan de verrijkende gesprekken die zijn gevoerd.