Skip to main content

Op 15 september kwamen 18 mensen uit 5 verschillende Duitse dader- en slachtofferhulporganisaties naar de Exoduslocatie in Den Bosch. Ze oriënteerden zich onder andere op initiatieven op het gebied van sociale resocialisatie, het voorkomen van geweld en actieve slachtofferhulp. Er was speciaal interesse voor ouderkindprogramma’s .

Marieke van Zwam, landelijk projectleider bij Exodus en Joris Tulp, begeleider bij Exodus Nederland, gingen in op wat Exodus als organisatie doet voor (ex-)gedetineerden en het voorkomen van recidive, aan de hand van welke methodiek Exodus dit doet en hoe er wordt omgegaan met ouderschap in detentie.
K I N D werd vertegenwoordigd door Winie Hanekamp-Haisma. Zij deelde ervaringen uit de praktijk en ging in op de ontwikkelingen in onderzoek in Nederland en Europa. Ze deelde welke kennis en hulp nodig is voor families die met detentie te maken krijgen en wat werkt en wat niet. Ook wisselden we uit hoe kinderen en familie het beste voorbereid kunnen worden op bezoek aan de ouder in detentie.

Voor de samenwerking die we in Nederland hebben met de Dienst Justitiële inrichtingen, Reclassering Nederland en vele andere (vrijwilligers)organisaties was grote belangstelling.

In Duitsland zijn ze gestart in samenwerking met ministeries van familie en justitie voor het invoeren van de Europese aanbeveling van de Raad van Europa (2018). Van die samenwerking tussen de ministeries van Jeugd en van Justitie ten bate van kinderen met een ouder in detentie, kunnen we in Nederland wat leren. Immers dat draagt bij tot beter welzijn van de kinderen en een veiliger samenleving.