Skip to main content

Het Vlaamse platform voor professionals in het sociale werkveld (sociaal.net) besteedde onlangs aandacht aan kinderen met een ouder in detentie. Net als in Nederland wordt in België geen statistiek bij gehouden over hoeveel kinderen te maken hebben met een ouder in detentie.

Een rapport van de ‘La Ligue des Familles’, de Waalse Gezinsbond, kwam een aantal jaar geleden op een getal van 17.000 kinderen, de helft van de Belgische gedetineerden heeft minstens 1 minderjarig kind. In het Franstalige rapport wordt wederom duidelijk dat kinderen van ouders in detentie in een kwetsbare positie zitten. Ze missen hun ouder bij het opgroeien en kunnen te maken krijgen met gevoelens van schaamte, eenzaamheid en depressie. Tegelijkertijd komt het hele gezin onder druk te staan. Er valt inkomen weg door de afwezige ouder en het kost het gezin veel middelen en tijd.

In het artikel dat sociaal.net schreef, vertelt Joyce over de gevangenisstraf van haar vader en de heftige periode die daar op volgde. Ook komt professor An-Sofie Vanhouche aan het woord. Zij vraagt meer aandacht voor vaders en moeders in detentie.

Lees het volledige artikel op de website van sociaal net: ‘Papa in de gevangenis’. Deze website besteedt vaker aandacht aan het thema ‘detentie’ in België.