Skip to main content

Het nieuwe sport- en cultuur seizoen is begonnen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kondigt hiermee de campagne Kies een club aan.

Door de aanhoudende inflatie en dalende koopkracht raken steeds meer gezinnen in financiële problemen en hebben moeite om de sport- of cultuurclub van hun kinderen te betalen. Op dit moment kunnen zo’n 2 à 3 kinderen per klas niet op voetbal, streetdance, judo of muziekles en de verwachting is dat dit aantal toeneemt. Met de campagne Kies een club wil het Jeugdfonds ouders laten weten dat zij kunnen helpen door het lidmaatschap van een club te betalen.

Door via kieseenclub.nl contact met het Jeugdfonds op te nemen, brengen zij deze ouders in contact met een intermediair (zoals leerkracht, buurtsportcoach, schuldhulpverlener of wijkteam) die een sport- of cultuuraanvraag kan doen.

Expertisecentrum K I N D is een intermediair dus heeft jouw kind te maken met een ouder in detentie en heb je geldzorgen? Neem dan contact met ons op via info@expertisecentrumkind.nl of neem telefonisch contact op via 0800-5463000.

Wij zijn trotse partner van het Jeugdfonds, elk kind verdient het om mee te doen!