Skip to main content

Onze onderzoeker Angela Verhagen heeft een uitgebreid literatuuronderzoek verricht naar detentie en vaderschap. Haar zogenaamde ‘scoping-review’ is zeer recent gepubliceerd (juni 2022) in het ‘peer-reviewed’ vakblad PROCES, Tijdschrift voor Strafrechtpleging. In totaal bestudeerde Angela 297 internationale en 20 nationale onderzoeken. De inhoudelijke analyse van de verzamelde literatuur leidt tot een raamwerk met vier hoofdthema’s in het onderzoek naar detentie en vaderschap. De hoofdthema’s betreffen onderzoek naar: 1) de persoon van de gedetineerde vader; 2) kinderen van wie vader gedetineerd is; 3) de achterblijvende moeder en 4) de vader-kindrelatie. Opvallend is dat het onderzoek zich vaak richt op óf de vader, óf de achterblijvende moeder óf het kind en soms op de vader-kindrelatie.

Angela beveelt aan om in vervolgonderzoek minimaal de vader en het kind (dyade) in één onderzoek te betrekken. Ook blijkt uit haar literatuurstudie dat op al deze vier thema’s overwegend aandacht is voor risicofactoren en de negatieve gevolgen van de detentie van een vader. Dit betekent dat we niet weten met welke gezinnen het wél goed gaat tijdens de detentie van de vader en wat dan de beschermende factoren zijn. Toekomstig onderzoek moet ook aandachtig zijn voor protectieve factoren, aldus Angela. Tot slot, blijkt veel onderzoek over kinderen te gaan; kinderen worden zeer beperkt betrokken als respondent. Alhoewel dit laatste om allerlei ethische en methodologische redenen begrijpelijk is, is het belangrijk om juist ook mét kinderen te spreken. De aanbevelingen zoals hier gesteld en nog enkele anderen zijn de basis van de opzet van de promotiestudie van Angela.  

Haar onderzoeksopzet en overige deelonderzoeken staan op de website van Avans Hogeschool samen met de volledige literatuurlijst. Over 6 maanden kan Angela het volledige literatuuronderzoek vrijelijk delen. Kun je niet zo lang wachten? PROCES s een betaald vakblad en het volledige artikel kun je via hen kopen. 

Verhagen, A., Jansen, J.H.L.J. & Claes, B. (2022). Detentie en Vaderschap. Een Scoping-review. PROCES, Tijdschrift voor Strafrechtpleging, 2022(3), p. 174-183.