Skip to main content

Expertisecentrum K I N D heeft begin 2021 een klankbordgroep opgericht. De klankbordgroep bestaat uit (jong)volwassenen met een (ex-) gedetineerde ouder. De ervaringsdeskundigen delen hun ervaringen met Expertisecentrum K I N D om bij te dragen aan het welzijn van kinderen met een ouder in detentie. De klankbordgroep komt regelmatig bij elkaar. Meestal naar aanleiding van een vraag of een project. Een keer per 4 maanden praten zij als groep elkaar bij.

Er wordt onder andere gesproken over wat ouders/verzorgers nodig hebben van organisaties, professionals of anderen voor hun kind en zichzelf en wat er gedaan moet worden om de band tussen ouder en kind te herstellen. De klankbordgroep neemt ook initiatieven door bijvoorbeeld ideeën of oplossingen aan te dragen om de informatie en hulp aan de kinderen te verbeteren. Samen denken zij na hoe we dat stapje voor stapje kunnen realiseren. Een mooie bijkomstigheid van de klankbordgroep is dat de ervaringsdeskundigen steun bij elkaar vinden wanneer ervaringen worden gedeeld.  

‘Het is heel fijn om met anderen die in hetzelfde schuitje zitten ervaringen uit te wisselen. Ook kan je het in een ander perspectief brengen omdat je met verschillende visies, ieder met zijn eigen bril, naar de dingen kijkt. En ik geloof dat dat ook behulpzaam kan zijn voor anderen.’

Ying Ying

Projecten Expertisecentrum K I N D

De leden dragen bij aan projecten die door en met het Expertisecentrum K I N D worden uitgevoerd. Denk aan het reflecteren op thema’s die verband houden met het opgroeien als kind met een ouder in detentie, het geven van presentaties of scholing aan professionals en vrijwilligers die met deze kinderen werken en het maken van producten die tot steun zijn voor andere kinderen en familieleden die dit meemaken. Daarnaast geven zij feedback op door K I N D ontwikkelde materialen. Soms vertellen zij de media hun verhaal en wanneer nodig willen we lobbyen om de uitdagingen en problemen van deze groep kinderen en hun familie onder de aandacht te brengen en te verbeteren.  

De klankbordgroep wordt benaderd via het Expertisecentrum K I N D. Samen wordt bepaald of de klankbordgroepleden aan een vraag willen of kunnen voldoen. Zij dragen alleen bij als er ook een resultaat of verandering voor kinderen of jongvolwassenen mee op gang kan komen.  

Flyer klankbordgroep K I N D