Skip to main content

K I N D volgt aandachtig de ontwikkelingen in de jeugdbeschermingsketen. Mede omdat deze ook van toepassing zijn op kinderen waarvan een ouder gedetineerd is. In Nederland is veelvuldig gevraagd naar een herijking van de jeugdbeschermingsketen. Dit vanwege knelpunten in de uitvoering van de jeugdbescherming. Bijvoorbeeld als het gaat om het krijgen van tijdige hulp of passende zorg.

Het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten ontwikkelden een toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Hierdoor is het mogelijk om over 5 – 10 jaar betere hulp en bescherming te bieden in een meer effectieve en slimmer georganiseerde jeugdbeschermingsorganisatie. Als reactie hierop bracht De Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) het advies ‘Jeugdbescherming in de toekomst’ uit op 14 september 2021.

Aanbevelingen RSJ

Het RSJ is positief. Ze heeft vier aanbevelingen voor het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. De aanbevelingen laten zien dat de RSJ goed geluisterd heeft naar betrokken ouders en kinderen. De aanbevelingen zijn dat RSJ:

  1. adviseert om duidelijk te maken hoe de voorgestelde structuurwijzigingen bijdragen aan het oplossen van het gebrek aan tijdige en passende hulp aan kinderen en ouders,
  2. adviseert kinderrechten centraal te stellen,
  3. vindt dat de verantwoordelijkheid voor het gedwongen kader bij de Rijksoverheid zou moeten liggen, en
  4. wil dat het perspectief van kind en ouder leidend is in de uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen. Daarbij benoemt ze specifiek de aandacht voor de rechtspositie en rechtsbescherming, juist ook van het kind.