Skip to main content

K I N D las met interesse het rapport ‘Children in contact with the law in Europe’.  Jaarlijks komen ongeveer een miljoen kinderen in de Europese Unie in aanraking met strafrechtelijke procedures. Het rapport toont aan dat de behoeften van kinderen in strafrechtelijke procedures niet systematisch in kaart worden gebracht. Daarnaast presenteert dit rapport belangrijke trends en hiaten die kinderen tijdens strafrechtelijke procedures in Europa ondervinden. Voor ieder land is ook een (engelstalige) factsheets beschikbaar.

Aanbevelingen

Terre des Hommes schreef het rapport in samenwerking met het wereldwijde advocatenkantoor DLA Piper. Zij concluderen dat professionals de rechten van deze kinderen moeten begrijpen en respecteren. En ook dat er procedurele waarborgen nodig zijn ter bescherming van deze minderjarigen.

Het rapport bevat een reeks aanbevelingen met als doel:

  1. Versterken van de kennis en vaardigheden voor professionals die met kinderen werken in strafprocedures.
  2. Creëren van beleid en wetgevende kaders waarin het kind centraal staat.
  3. Investeren in gedegen monitoring van de situatie van kinderen in strafprocedures.
  4. Verbeteren van de kennis van professionals over de behoeften van kinderen in strafprocedures.

Vraag om aandacht voor kinderen met ouder in detentie

‘Children in contact with the law’ in Europe is een belangrijk rapport. Het valt K I N D echter op dat het vooral gaat over kinderen die zelf verdacht worden van het plegen van een strafbaar feit. Een andere belangrijke vraag is: Hoe zit het met de behoeften van kinderen die betrokken zijn bij strafrechtelijke procedures van hun ouders?