Skip to main content

Het draaiboek voor een effectieve aanpak van criminele families bestaat niet. Alles staat of valt met aandacht voor situatie, context en maatwerk. Dit concluderen de onderzoekers A. Boer, R. Ceulen, H. Moors en T. Spapens in ‘Interveniëren in criminele families’. Zij deden het onderzoek in opdracht van het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap. De onderzoekers trokken de conclusies op basis van een systematische literatuurstudie, tientallen interviews en groepsgesprekken met uitvoerende professionals. De resultaten staan in een boek dat zowel inzichten van de werkvloer als uit de wetenschap bevat. De onderzoekers willen met dit boek professionals inspireren die bij en voor gemeenten proberen vat te krijgen op de complexe problematiek van criminele families. 

In sommige families komt criminaliteit van generatie op generatie voor. Dat lieten Hans Moors en Toine Spapens zien in hun onderzoek Criminele families in Noord-Brabant – Een verkenning van generatie-effecten in de georganiseerde misdaad (2017). Leden van criminele families zijn over het algemeen bedreven in het ontlopen van strafrechtelijke maatregelen voor criminaliteit die ze plegen. Ze zijn evenzeer in staat om interventies van preventieve aard te frustreren. 

Het magazine van de Vereniging van Nederlandse gemeenten schreef hierover het artikel Criminele families: Alle pijlen op de vrouwen en kinderen. Dit artikel geeft een overizcht van de werkwijze en vervolgstudies over de intergenerationele overdracht van criminiliteit in families.