Skip to main content

K I N D gaat samenwerken met Jeugdfonds Sport & Cultuur

Niet alle ouders hebben de financiële middelen om hun kinderen te laten voetballen, zwemmen, turnen, dansen of een muziekinstrument te bespelen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur zet zich in om deze jeugd toch mee te laten doen. Sinds kort zetten zij zich ook nadrukkelijk in om kinderen waarvan de vader of moeder in de gevangenis zit, op sportief en cultureel gebied de helpende hand te bieden.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is met steun van Exodus Nederland, Gevangenenzorg Nederland, Vereniging Humanitas en Expertisecentrum K I N D een samenwerking aangegaan met het Jeugdfonds Sport & Cultuur . Het doel is om kinderen van gedetineerden die het financieel zwaar hebben, te stimuleren om actief te worden bij een sportvereniging of culturele organisatie. De genoemde samenwerkingspartners hebben allen direct contact met ouders en families. Daardoor  kunnen zij signaleren en een aanvraag voor deze kinderen doen.

Talentontwikkeling

K I N D vindt het van groot belang om samen te werken met het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Uit ervaring weten we dat voor sommige kinderen ‘gewone dingen’ als een cadeautje kopen voor een verjaardag al een probleem kan zijn. Dan is een lidmaatschap bij een sport- of cultuurvereniging vaak helemaal niet aan de orde. Sport en muziek dragen bij aan talentontwikkeling, omdat dit een bron van veerkracht is. Dit is belangrijk voor alle kinderen en zeker voor kinderen die opgroeien in de moeilijke omstandigheid van de detentie van een ouder. Succeservaringen en de erkenning van talenten werken overigens ook beschermend tegen de ontwikkeling van crimineel gedrag (resistance to crime). Angela Verhagen-Braspennincx, onderzoeker bij het Expertisecentrum K I N D vertelt dat onderzoek van Heinecke Thulstrup en Eklund Karlsson aantoont dat afleiding, waaronder sport en het bezoeken van bijvoorbeeld een theater, een effectief copingmechanisme is in het omgaan met de detentie van een ouder.

Samenwerking

“Vaak is er dus geen geld om de kinderen te laten voetballen of naar de muziekschool te laten gaan”, zegt Gerko Brink. Hij heeft bij DJI diverse sportprojecten in portefeuille om de stap voor gedetineerden naar de reguliere samenleving eenvoudiger te maken. “Door de samenwerking met het Jeugdfonds Sport & Cultuur kunnen we kinderen die dat graag willen, toch de mogelijkheid bieden om op judo, volleybal, ballet, streetdance en noem maar op te gaan.” Monique Maks, directeur van het Jeugdfonds Sport & Cultuur, is blij met de nieuwe samenwerking. “Meedoen aan sport en cultuur is heel belangrijk voor kinderen. Zo kunnen ze zich ontwikkelen, plezier maken en zelfvertrouwen opdoen. Daar heeft elk kind recht op. Ook wanneer de financiële situatie van de ouders dit niet toelaat.”

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur heeft een landelijk netwerk en is actief in veel gemeenten. “Gezinnen melden zich meestal niet uit zichzelf om de contributie of lesgeld voor hun kinderen te laten betalen. Dat heeft ook met schaamte te maken”, weet Monique Maks. “Daarom is samenwerking met bovengenoemde organisaties essentieel, zij zijn in staat kinderen te signaleren, het gesprek met ouder aan te gaan en een aanvraag in te dienen”. In 2020 zijn zo’n 70.000 kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar gaan sporten of cultureel actief geworden dankzij het Jeugdfonds.

25.000 kinderen van gedetineerden

Door de samenwerking komen er extra mogelijkheden voor een doelgroep die het toch al moeilijk heeft: kinderen van gedetineerden. Op jaarbasis zijn er zo’n 25.000 kinderen waarvan één van de ouders in de gevangenis zit. “Natuurlijk gaan we zorgen voor voldoende informatie en voorlichtingsmateriaal dat binnen de gevangenissen en voor de gezinnen en hun hulpverleners gebruikt kan worden”, vertelt Monique Maks. De aanvraag is eenvoudig te doen. Het geld wordt via het Jeugdfonds Sport & Cultuur rechtstreeks aan de sportclub of culturele lesgever betaald.

De rol van K I N D

Winie Hanekamp, manager Expertisecentrum K I N D, vertelt: “K I N D kan professionals en achterblijvers informeren over de inschrijving bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur en eventueel ook intermediair zijn via www.allekinderendoenmee.nl. Elke penitentiaire inrichting kent straks ook een aanspreekpunt. Door de samenwerking met de andere organisaties worden er zoveel mogelijk kinderen met een gedetineerde ouder bereikt.”