Skip to main content

Een andere aanpak voor jongeren in detentie. is het doel van het Programma  Vrijheidsbeneming Op Maat (VOM). Een aanpak die beter aansluit bij wat deze jongeren echt nodig hebben aan behandeling, beveiliging en nazorg. In het programma is niet alleen  aandacht voor gerichte screening maar ook voor differentiatie in beveiligingsniveau en zorgintensiteit. Sinds maart 2021 is het handboek VOM aangepast. De Dienst Justitiële inrichtingen (DJI) geeft dit handboek uit. Het handboek geeft een compact overzicht van de uitgangspunten, ontwikkelingen en de invoer van het nieuwe stelsel.