Skip to main content

De Europese Commissie heeft op 24 maart 2021 de Europese strategie voor rechten van het kind aangenomen en noemt kinderen met een gedetineerde ouder hierin expliciet. Er staat letterlijk dat als ouders gedetineerd worden, beleidsmakers en uitvoerders ook voor de rechten van hun kinderen zorg moeten dragen. De kinderen hebben als betrokken partij recht op kindvriendelijke justitie in een gerechtelijke procedure van bijvoorbeeld hun ouder. De EU ‘Strategy of the Rights of the Child’ is tegelijk aangenomen met een voorstel van een aanbeveling van de Raad van Europa voor het invoeren van een Europese kindgarantie. Het doel is gelijke kansen te realiseren voor kinderen die risico lopen op sociale uitsluiting of armoede.