Skip to main content

Studenten van de minor ‘Werken in een gedwongen kader’ aan Avans Hogeschool deden onderzoek naar stigmatisering rondom ouderdetentie. Zij werkten onder leiding vanAdriënne van Bakel. De studenten deden literatuuronderzoek en verzamelden informatie door een enquête onder 217 facebookcontacten van 17 jaar en ouder. Eén van de opvallende resultaten: ouders laten hun kinderen alleen spelen met kinderen van gedetineerde ouders als ze weten waarvoor de ouder veroordeeld is. Een bewustwordingscampagne is opgezet om meer aandacht voor het kind met een ouder in detentie te vragen