Skip to main content

Studenten van de Hanzehogeschool ontwikkelden De Kletspot. De studenten deden onderzoek naar de aandacht voor kinderen van gedetineerden bij de PI Veenhuizen. Hun conclusie is dat de PI op dit moment nog niet beschikt over een volledig kindperspectief.

Informatie en vragen

In het onderzoek zijn verschillende respondenten geïnterviewd. Expertisecentrum KIND, de Kinderombudsvrouw en ervaringsdeskundige Terry Akins, gaven aan dat kinderen zich niet gehoord voelen als het gaat om hun bezoek aan de PI. Tevens kwam in de interviews naar voren dat kinderen spelenderwijs meer emoties uiten en dat kinderen een onrealistisch beeld hebben van de gevangenis. Daarom kozen de studenten voor de ontwikkeling van een Kletspot. Hierdoor kunnen kinderen, vaders en inrichtingswerkers op een laagdrempelige wijze stilstaan bij vragen die bij kinderen spelen. Op deze manier krijgen kinderen het gevoel dat zij gehoord worden. De wederzijdse vraagstelling bevordert de ouder-kind relatie.

Prototype

Er is gekozen om een prototype te maken voor de leeftijd van groep 4/5. De vragen in de Kletspot zijn gebaseerd op de inbreng van respondenten en een sociaal-emotioneel ontwikkelingsschema uit de ontwikkelingspsychologie. Daarmee is de vraagstelling passend bij de leeftijd van het kind. Tot op heden is de Kletspot helaas nog niet getest wegens de coronamaatregelen. Wanneer het binnen de PI weer mogelijk is om bezoek te ontvangen, zal de Kletspot worden geïntroduceerd middels een passende workshop.